Na een aantal heftige crisismaanden vanwege het coronavirus, begint de rust in de samenleving geleidelijk aan wat terug te keren. Het “gewone leven” lijkt stap voor stap weer op gang te komen. De risico’s van verspreiding van het virus zijn er echter nog steeds, en...

Lees meer