Stichting GoedeDoelenWeek Uden krijgt de ANBI-status.

Ton van Summeren, penningmeester van de Stichting GoedeDoelenWeek Uden .

Stichting GoedeDoelenWeek Uden krijgt de ANBI-status.

Uw financiële steun is fiscaal aftrekbaar.

Goed nieuws voor u en voor de Stichting GoedeDoelenWeek Uden.

“We hebben de ANBI-status binnen. De Belastingdienst heeft ons met terugwerkende kracht per 18 september 2019 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling”. Ton van Summeren, penningmeester bij de Stichting GoedeDoelenWeek Uden, vervolgt: “dit betekent dat uw steun aan ons, en daarmee aan de 17 fondsen, belastingvoordeel kan opleveren”. Goed nieuws dus voor de gulle gevers en sponsoren van de GoedeDoelenWeek Uden!  De bepalingen voor belastingaftrek bij giften vindt u op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/.

Fiscaal voordeel bij persoonlijke giften.

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen eenmalige giften en periodieke giften. Een periodieke gift, schriftelijk vastgelegd voor minimaal 5 jaar, is volledig aftrekbaar! Eenmalige giften daarentegen zijn beperkt aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Ton vult aan: “een periodieke gift biedt dus grote voordelen voor u en voor de Stichting”. Wilt u de Stichting GoedeDoelenWeek Uden op deze manier ondersteunen, neemt u dan contact op met Ton van Summeren via het contactformulier op deze website.

Fiscaal voordeel bij sponsoring door bedrijven.

Ook ondernemers kunnen profiteren van gunstige fiscale regelingen. Kosten voor sponsoring vormen een aftrekpost voor uw bedrijf. Daarmee vermindert uw aanslag voor de vennootschapsbelasting. Profiteer dit boekjaar nog van de mogelijkheden.Ton merkt hierbij op: “De Stichting GoedeDoelenWeek Uden heeft al een aantal sponsoren die haar steunen. Maar we zijn nog op zoek naar meer sponsoring”.Binnenkort verschijnt een overzicht van sponsoren op deze website en op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/.

Wilt u de Stichting GoedeDoelenWeek Uden ondersteunen vanuit uw bedrijf, neemt u dan contact op met Ton van Summeren via het contactformulier op deze website.

ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN