Collecte-emmers voor de GoedeDoelenWeek collecte zijn klaar.

De taakgroep Logistiek & Materialen is de afgelopen weken vooral bezig geweest om de collecte-emmers gereed te maken. Trees van de Snepscheut, voorzitter van de taakgroep, legt uit: “Een taak waarbij we grote aantallen moesten verwerken, 625 emmers, 7.500 gaatjes boren in emmers of deksels, 625 deksels voorzien van sleuven en verstevigen met aluminium plaatjes, 2.500 kabelbindertjes door de gaatjes halen, 625 stickers op de emmers plakken. Gelukkig werden we geholpen door derden en werd deze klus met enthousiasme geklaard “.

Vele handen maken licht werk.

Veel materialen zijn belangeloos aangeleverd door onze sponsors: Dijkstra Plastics voor emmers en deksels, VOVU en Combitech Uden zorgden voor aanpassingen op de deksels, Hendriks bouwmaterialen voor gereedschap en gebruiksartikelen en de diverse deelnemende fondsen zorgden gezamenlijk voor de kabelbindertjes.

Het team van een tiental vrijwilligers heeft een werkplek aangeboden gekregen in ’t Handelshuys. Hier worden ook de collectematerialen opgeslagen en vanaf deze locatie kunnen de wijkcoördinatoren t.z.t. de benodigdheden ophalen.

De GoedeDoelenWeek Uden krijgt vorm.

Trees legt uit wat er bij de komende GoedeDoelenWeek collecte gaat veranderen: “Voorheen kwam er gedurende het hele jaar telkens een andere collectant voor een ander doel bij u aan de deur. Dat is vanaf dit jaar voorbij. Tijdens de GoedeDoelenWeek zijn onze collectanten duidelijk herkenbaar. U ziet ze al van ver aankomen met een gele emmer met een sticker van de GoedeDoelenWeek Uden erop. Vanaf nu werken we met collecte-emmers i.p.v. bussen omdat de retourenveloppen in de emmers gestopt moeten worden en deze meer ruimte innemen.”

In een volgend bericht vertellen we meer over de ontwerpen voor de GoedeDoelenWeek Uden. De afbeelding van de Ujese kers zult u daarbij steeds weer tegen komen. We gebruiken deze op brieven, filmpjes, foto’s, spandoeken, posters en lantaarnpaalborden. En zo ook op de stickers voor onze collecte-emmers.

In deze maanden van voorbereidingen werken we stapje voor stapje naar een succesvolle eerste GoedeDoelenWeek in Uden: 14 – 18 april.

GoedeDoelenWeek Uden heeft de vaart erin

Het volledige bestuur van de GDW Uden.(v.l.n.r.) : Marianne van Schilt: Communicatie & PR, Ineke van Osch: Financiën & Administratie, Ton van Summeren: Penningmeester, Eugène van Hoorn: Secretaris, Jan van den Boom: Voorzitter, Cees van Uden: Collectanten & Wijkindeling, Trees van de Snepscheut: Logistiek & Materialen.

Aan het eind van 2019 hebben de vrijwilligers van de GDW Uden er flink de vaart in om de collecteweek van 14 t/m 18 april 2020 tot een groot succes te maken.

Actief op alle fronten.

Al ruim een half jaar zijn ruim 30 vrijwilligers van de 17 deelnemende fondsen zeer actief in de verschillende taakgroepen. Veel zaken dienen vooraf geregeld te worden om de opzet te doen slagen. “Het fijne is dat iedereen er de schouders onder wil zetten” zegt Jan van den Boom, voorzitter van de GDW Uden.

“Voor de collecte in 2020 hebben zich inmiddels al ruim 650 vrijwilligers aangemeld” meldt Cees van Uden, coordinator Collectanten & Wijkindeling. “Zo gaan de 45 wijkcoördinatoren ruim 600 collectanten begeleiden om bij iedere bewoner van Uden aan de deur te kloppen voor de collecte”.

We ontvangen ook de medewerking van vele bedrijven. Ze geven financiële steun of helpen in natura. Marianne van Schilt, coördinator Communicatie & PR geeft een voorbeeld: “dank zij deze sponsoring kunnen we het drukwerk voor de inwoners laten drukken. En we hebben hulp gekregen met het invouwen van 16.400 enveloppen”.

“Gelukkig hebben we de collecte emmers zo goed als klaar. En ze zijn groot genoeg om mooie bedragen te ontvangen”, zo meldt Trees van de Snepscheut, coördinator Logistiek & Materialen. Ook dit is mogelijk geworden door sponsoring en hulp van buitenaf.

Ineke van Osch, coördinator Financiën & Administratie denkt al vooruit: “Wij zijn nog op zoek naar mensen die goed zijn in het tellen van geld. Gedurende 2 avonden en 1 ochtend in de collecteweek hebben we 30 mensen nodig”.

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020.

De afgevaardigden van de 17 deelnemende fondsen waren heel positief over de voortgang van het project. Zo kwam naar voren in de laatste bijeenkomst van afgelopen week. We zijn er nog niet en we gaan in het nieuwe jaar enthousiast verder. Zo blijven we bedrijven en organisaties benaderen voor sponsoring en ondersteuning. En nieuwe vrijwilligers zoals collectanten zijn altijd welkom.

Al met al kunnen we terecht iedereen Fijne Feestdagen wensen, een week relaxen en dan op naar een voorspoedig Nieuwjaar.  Een jaar waarin we allemaal een bijdrage kunnen leveren om het leven van onze medemens een stukje aangenamer te maken.

Voor verdere informatie en voor contact verwijzen wij u naar onze website: https://goededoelenweekuden.nl/ en onze facebookpagina https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/ .

Stichting GoedeDoelenWeek Uden krijgt de ANBI-status.

Ton van Summeren, penningmeester van de Stichting GoedeDoelenWeek Uden .

Stichting GoedeDoelenWeek Uden krijgt de ANBI-status.

Uw financiële steun is fiscaal aftrekbaar.

Goed nieuws voor u en voor de Stichting GoedeDoelenWeek Uden.

“We hebben de ANBI-status binnen. De Belastingdienst heeft ons met terugwerkende kracht per 18 september 2019 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling”. Ton van Summeren, penningmeester bij de Stichting GoedeDoelenWeek Uden, vervolgt: “dit betekent dat uw steun aan ons, en daarmee aan de 17 fondsen, belastingvoordeel kan opleveren”. Goed nieuws dus voor de gulle gevers en sponsoren van de GoedeDoelenWeek Uden!  De bepalingen voor belastingaftrek bij giften vindt u op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/.

Fiscaal voordeel bij persoonlijke giften.

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen eenmalige giften en periodieke giften. Een periodieke gift, schriftelijk vastgelegd voor minimaal 5 jaar, is volledig aftrekbaar! Eenmalige giften daarentegen zijn beperkt aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Ton vult aan: “een periodieke gift biedt dus grote voordelen voor u en voor de Stichting”. Wilt u de Stichting GoedeDoelenWeek Uden op deze manier ondersteunen, neemt u dan contact op met Ton van Summeren via het contactformulier op deze website.

Fiscaal voordeel bij sponsoring door bedrijven.

Ook ondernemers kunnen profiteren van gunstige fiscale regelingen. Kosten voor sponsoring vormen een aftrekpost voor uw bedrijf. Daarmee vermindert uw aanslag voor de vennootschapsbelasting. Profiteer dit boekjaar nog van de mogelijkheden.Ton merkt hierbij op: “De Stichting GoedeDoelenWeek Uden heeft al een aantal sponsoren die haar steunen. Maar we zijn nog op zoek naar meer sponsoring”.Binnenkort verschijnt een overzicht van sponsoren op deze website en op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/.

Wilt u de Stichting GoedeDoelenWeek Uden ondersteunen vanuit uw bedrijf, neemt u dan contact op met Ton van Summeren via het contactformulier op deze website.

ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN

GoedeDoelenWeek Uden zoekt nog vrijwilligers

Cees van Uden, voorzitter taakgroep Collectanten en Wijkindeling

Hoe rijk ben je als je gezond bent! Helaas is dat niet voor iedereen zo. Misschien heeft ook u een keer de hulp van een van de goede doelen nodig. Er is geld nodig voor onderzoek om ziektes te voorkomen en te bestrijden. De Stichting GoedeDoelenWeek Uden ondersteunt de verschillende fondsen. Dit doet zij door een gezamenlijke collecte in de week van 14 tot en met 18 april 2020.

Het is een hele klus om de GoedeDoelenWeek goed te laten verlopen. “Uw hulp op allerlei gebied is van harte welkom” onderschrijft Cees van Uden, voorzitter van de taakgroep Collectanten en Wijkindeling. “We zoeken nog vrijwilligers voor verschillende onderdelen”

Als collectant:

In de bezorgweek (6 t/m 11 april 2020) verspreidt u in uw wijk de informatiebrief en het invulformulier. Verder geeft u uitleg aan de inwoners: “wat houdt de GoedeDoelenWeek in”. De week erna (14 t/m 18 april 2020) gaat u de bijdrage ophalen met onze duidelijk herkenbare collectebussen. Honderden vrijwilligers lopen dan als een groot lint door alle straten van Uden.

Als organisator:

Bent u organisatorisch een kei, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Collega’s als u kunnen we goed gebruiken.

Bent u al eerder organisator of wijkhoofd geweest en wilt u dit blijven doen: dan bent u van harte welkom. Kent u veel mensen in Uden en vindt u het leuk om nieuwe mensen enthousiast te maken voor onze GoedeDoelenWeek: deze positieve instelling doet het altijd goed.

Als helpende hand:

Bent u handig en voorzien van twee niet-linkse handen: het is niet moeilijk maar er moeten zeker 600 collectebussen in orde gemaakt worden.

Heeft u ervaring met het tellen van geld en nauwkeurig administreren, meldt u zich dan aan. Onze verwachting is dat er veel geld binnenkomt op de telavonden. Daar kunnen we nog wel extra handen gebruiken.

Dit zijn slechts 2 voorbeelden!

Doelgericht aan de slag

Cees voegt hieraan toe: “Er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld. Maar we zoeken nog steeds een aantal collectanten en wijkhoofden”. In november wil men van start met de indeling van de wijken. “Een hele klus, als je bedenkt dat er 16.250 adressen zijn in Uden. Als we weten hoeveel collectanten en wijkhoofden we hebben, kunnen we doelgericht en efficiënt aan de slag.”

Wilt u vrijwilliger worden van Stichting GoedeDoelenWeek Uden? Meldt u  aan via het contactformulier op onze website: https://goededoelenweekuden.nl/contact/Uw hulp is van harte welkom!!!  

ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN!!

Pin It on Pinterest

/*Mobile menu setting*/