Update Startbijeenkomst 9 maart

MEDEDELING van het bestuur van de GoedeDoelenWeek Uden n.a.v. de situatie rondom het Corona virus.

Beste vrijwilliger en geïnteresseerde van de GoedeDoelenWeek Uden,

Hierbij een korte mededeling aangaande de startbijeenkomst van de GoedeDoelenWeek Uden 9 maart in de Kruisherenkapel.
De beide sessies gaan gewoon door.
Wij zullen de aanwijzingen van de plaatselijke en landelijke overheden strikt volgen.
Op dit moment zijn er geen aanwijzingen om evenementen als deze af te gelasten.
Natuurlijk vragen wij u ook de aanbevelingen van het RIVM op te volgen.
Collectanten die de bijeenkomst niet bij kunnen wonen krijgen verdere instructies over de komende collecte via hun respectievelijke wijkcoördinator.

Wij wensen u een prettige zondag en graag tot morgen.

met vriendelijke groeten,
jan van den Boom, voorzitter GDW Uden

Aftrap met de wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren hebben hun aftrap voor de komende collecte

Afgelopen maand was de grote aftrap voor de wijkcoördinatoren van de komende GoedeDoelenWeek Uden . Een uitvoerig verslag verscheen in het Udens Weekblad van 26 februari. Hier kunt u het op uw gemak nog even doorlezen. Veel leesplezier.

Nieuwsbrief Februari 2020 is verschenen

Alweer de 3de nieuwsbrief van de GoedeDoelenWeek Uden. 

De voorbereidingen voor de komende collecteweek 14 t/m 18 april lopen gestaag. In deze nieuwsbrief een update vanuit de verschillende taakgroepen. En een overzicht van belangrijke data. Binnenkort hopen we u allen te treffen: 9 maart startbijeenkomst in de Kruisherenkapel. Twee identieke sessies 14.30 – 16.00 en 19.30 – 21.00.   Tot binnenkort!!

Fullscreen Mode

Collecte-emmers voor de GoedeDoelenWeek collecte zijn klaar.

De taakgroep Logistiek & Materialen is de afgelopen weken vooral bezig geweest om de collecte-emmers gereed te maken. Trees van de Snepscheut, voorzitter van de taakgroep, legt uit: “Een taak waarbij we grote aantallen moesten verwerken, 625 emmers, 7.500 gaatjes boren in emmers of deksels, 625 deksels voorzien van sleuven en verstevigen met aluminium plaatjes, 2.500 kabelbindertjes door de gaatjes halen, 625 stickers op de emmers plakken. Gelukkig werden we geholpen door derden en werd deze klus met enthousiasme geklaard “.

Vele handen maken licht werk.

Veel materialen zijn belangeloos aangeleverd door onze sponsors: Dijkstra Plastics voor emmers en deksels, VOVU en Combitech Uden zorgden voor aanpassingen op de deksels, Hendriks bouwmaterialen voor gereedschap en gebruiksartikelen en de diverse deelnemende fondsen zorgden gezamenlijk voor de kabelbindertjes.

Het team van een tiental vrijwilligers heeft een werkplek aangeboden gekregen in ’t Handelshuys. Hier worden ook de collectematerialen opgeslagen en vanaf deze locatie kunnen de wijkcoördinatoren t.z.t. de benodigdheden ophalen.

De GoedeDoelenWeek Uden krijgt vorm.

Trees legt uit wat er bij de komende GoedeDoelenWeek collecte gaat veranderen: “Voorheen kwam er gedurende het hele jaar telkens een andere collectant voor een ander doel bij u aan de deur. Dat is vanaf dit jaar voorbij. Tijdens de GoedeDoelenWeek zijn onze collectanten duidelijk herkenbaar. U ziet ze al van ver aankomen met een gele emmer met een sticker van de GoedeDoelenWeek Uden erop. Vanaf nu werken we met collecte-emmers i.p.v. bussen omdat de retourenveloppen in de emmers gestopt moeten worden en deze meer ruimte innemen.”

In een volgend bericht vertellen we meer over de ontwerpen voor de GoedeDoelenWeek Uden. De afbeelding van de Ujese kers zult u daarbij steeds weer tegen komen. We gebruiken deze op brieven, filmpjes, foto’s, spandoeken, posters en lantaarnpaalborden. En zo ook op de stickers voor onze collecte-emmers.

In deze maanden van voorbereidingen werken we stapje voor stapje naar een succesvolle eerste GoedeDoelenWeek in Uden: 14 – 18 april.

GoedeDoelenWeek Uden heeft de vaart erin

Het volledige bestuur van de GDW Uden.(v.l.n.r.) : Marianne van Schilt: Communicatie & PR, Ineke van Osch: Financiën & Administratie, Ton van Summeren: Penningmeester, Eugène van Hoorn: Secretaris, Jan van den Boom: Voorzitter, Cees van Uden: Collectanten & Wijkindeling, Trees van de Snepscheut: Logistiek & Materialen.

Aan het eind van 2019 hebben de vrijwilligers van de GDW Uden er flink de vaart in om de collecteweek van 14 t/m 18 april 2020 tot een groot succes te maken.

Actief op alle fronten.

Al ruim een half jaar zijn ruim 30 vrijwilligers van de 17 deelnemende fondsen zeer actief in de verschillende taakgroepen. Veel zaken dienen vooraf geregeld te worden om de opzet te doen slagen. “Het fijne is dat iedereen er de schouders onder wil zetten” zegt Jan van den Boom, voorzitter van de GDW Uden.

“Voor de collecte in 2020 hebben zich inmiddels al ruim 650 vrijwilligers aangemeld” meldt Cees van Uden, coordinator Collectanten & Wijkindeling. “Zo gaan de 45 wijkcoördinatoren ruim 600 collectanten begeleiden om bij iedere bewoner van Uden aan de deur te kloppen voor de collecte”.

We ontvangen ook de medewerking van vele bedrijven. Ze geven financiële steun of helpen in natura. Marianne van Schilt, coördinator Communicatie & PR geeft een voorbeeld: “dank zij deze sponsoring kunnen we het drukwerk voor de inwoners laten drukken. En we hebben hulp gekregen met het invouwen van 16.400 enveloppen”.

“Gelukkig hebben we de collecte emmers zo goed als klaar. En ze zijn groot genoeg om mooie bedragen te ontvangen”, zo meldt Trees van de Snepscheut, coördinator Logistiek & Materialen. Ook dit is mogelijk geworden door sponsoring en hulp van buitenaf.

Ineke van Osch, coördinator Financiën & Administratie denkt al vooruit: “Wij zijn nog op zoek naar mensen die goed zijn in het tellen van geld. Gedurende 2 avonden en 1 ochtend in de collecteweek hebben we 30 mensen nodig”.

Terugblik 2019 en vooruitblik 2020.

De afgevaardigden van de 17 deelnemende fondsen waren heel positief over de voortgang van het project. Zo kwam naar voren in de laatste bijeenkomst van afgelopen week. We zijn er nog niet en we gaan in het nieuwe jaar enthousiast verder. Zo blijven we bedrijven en organisaties benaderen voor sponsoring en ondersteuning. En nieuwe vrijwilligers zoals collectanten zijn altijd welkom.

Al met al kunnen we terecht iedereen Fijne Feestdagen wensen, een week relaxen en dan op naar een voorspoedig Nieuwjaar.  Een jaar waarin we allemaal een bijdrage kunnen leveren om het leven van onze medemens een stukje aangenamer te maken.

Voor verdere informatie en voor contact verwijzen wij u naar onze website: https://goededoelenweekuden.nl/ en onze facebookpagina https://www.facebook.com/goededoelenweekuden/ .