Datum collecte 2021 wordt nader bepaald

Goede Doelen

De Stichting GoedeDoelenWeek (GDW) Uden

streeft ernaar om met zoveel mogelijk goede doelen samen in één week te collecteren. In 2020 gaan we collecteren voor de onderstaande Goede Doelen.

Alle deelnemende fondsen beschikken over de CBF-erkenning. Het CBF (Centraal Bureau Fondswerving) is onafhankelijk toezichthouder. Goede Doelen in Nederland moeten aan hun eisen voldoen om erkend te worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cbf.nl.

Startschot voor onze collecte over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Goede Doelen waarvoor wij collecteren

Alzheimer Nederland.

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patient, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen inzetten.
We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. 
https://www.alzheimer-nederland.nl/

Amnesty.

Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. https://www.amnesty.nl/ 

De Nederlandse Brandwonden Stichting.

De Nederlandse Brandwonden Stichting zet zich 100% in om brandwonden te voorkomen en leed door brandwonden tot een minimum te beperken. Brandwonden zijn een van de meest pijnlijke en complexe verwondingen. Zichtbare en onzichtbare littekens hebben bovendien een enorme impact op het leven van de brandwondpatiënt en zijn naasten. De Nederlandse Brandwondenstichting is er voor hen. Daarnaast doet zij veel brandwondenonderzoek om behandelingen en littekenvorming te verbeteren.
De Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie. Daarom is steun van collectanten onmisbaar voor het nastreven van onze droom: een toekomst zonder littekens.
https://brandwondenstichting.nl/ 

Diabetes fonds.

Wat is dat eigenlijk, diabetes? Een ziekte die al 1 op de 14 Nederlanders heeft. 

En die bovendien je hele lichaam ondermijnt. Toch zijn er veel misverstanden over diabetes, en de ziekte heeft ook nog steeds geheimen. Die lossen we telkens verder op, via onderzoek. Daar zet het Diabetes Fonds zich voor in! https://www.diabetesfonds.nl/wat-we-doen 

HandicapNL.

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaak in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. HandicapNL gelooft in een wereld waarin kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hen past.
https://handicap.nl/ 

Hartstichting. 

Er zijn in Nederland 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen, meer vrouwen dan mannen, hieraan en komen 700 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit, zijn onacceptabel. Met zo veel mogelijk mensen slaat de Hartstichting de handen ineen om de ziekte terug te dringen en te beheersen. 
Samen met wetenschappers, artsen, samenwerkingspartners en vele vrijwilligers werkt de Hartstichting aan oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen. De missie: hart- en vaatziekten te verslaan!
https://www.hartstichting.nl/ 

Hersenstichting.

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. https://www.hersenstichting.nl/ 

het Gehandicapte Kind. 

NSGK, de Nederlands Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij staan in onze samenleving nog vaak langs de zijlijn. NSGK helpt hen om gewoon te kunnen spelen, sporten, leren, werken en op zichzelf wonen. Liefst samen met leeftijdgenoten zonder handicap.
https://www.nsgk.nl/ 

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Het ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Het doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Om dit te bereiken werven ze fondsen waarmee ze onderzoek naar kanker financieren en begeleiden. Samen komen we steeds dichterbij.
https://www.kwf.nl/ 

Longfonds. 

Vrij kunnen ademen, zonder benauwd te zijn. Het is de droom van iedereen met een longziekte. Helpt u mee in de strijd voor gezonde lucht en gezonde longen?
www.longfonds.nl 

Maag Lever Darm Stichting. 

Nederland kent 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat achter hen. Door onderzoek te faciliteren en voorlichting te geven redden we levens. Het team van de Maag Lever Darm Stichting is, samen met alle betrokken deskundigen, onderzoekers, artsen, zorgprofessionals, voorlichters, donateurs en vrijwilligers, zeer gemotiveerd en trots om een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van Nederland.
https://www.mlds.nl/ 

Kinderhulp.

Kinderhulp vindt dat ieder kind erbij moet kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
https://kinderhulp.nl/ 

Nationaal MS Fonds. 

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Het Nationaal MS Fonds financiert praktisch en innovatief wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS. Daarnaast geeft het Nationaal MS Fonds voorlichting op dit gebied en is een steunpunt en coach voor mensen met MS en hun directe familie en vrienden. 
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Er is nog veel onbekend over de oorzaken van MS en daarom is MS nog niet te genezen. MS treft vaak jonge mensen die in de bloei van hun leven zijn. Het Nationaal MS Fonds helpt mensen met MS verder.
https://www.nationaalmsfonds.nl/ 

Nierstichting. 

Als je nieren hun werk niet doen, ga je dood. Dialyse is weliswaar levensreddend, maar ook loodzwaar. Elk jaar overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de wachtlijst is te lang. Elk jaar sterven onnodig veel mensen omdat een donornier te laat komt. De Nierstichting legt zich daar niet bij neer en doen er alles aan om het aantal donoren te vergroten en nierdonatie bij leven te stimuleren. En zetten vol in op preventie.
https://www.nierstichting.nl/ 

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één doel: alle spierziekten, zoals ALS, SMA, MD, FSHD en Duchenne, de wereld uit!
Het fonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/ 

ReumaNederland. 

ReumaNederland is er voor ruim 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Of het nu gaat om reumatoïde artritis, artrose, jeugdreuma of een van de overige 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. ReumaNederland wil mensen met reuma helpen zichzelf te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en het omgaan met reuma.
https://reumanederland.nl/ 

Rode Kruis. 

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn ze overal aanwezig. En omdat ze met veel zijn, kan het Rode Kruis altijd helpen.
Ze geloven, vanuit de grond van hun hart, dat je elkaar in nood niet in de steek laat. Niemand niet. Dat je onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat het Rode Kruis drijft in alles wat ze doen. Zij zijn hier om te helpen. https://www.rodekruis.nl/ 

Doe mee en neem contact op!

Antwoorden op de meest voorkomende vragen vindt u op de 'Veelgestelde vragen' pagina.
Wilt u contact met ons opnemen dan kan dit via het formulier, per brief of e-mail.

Contactformulier

Click or drag a file to this area to upload.

Secretariaat

Stichting GoedeDoelenWeek Uden
t.a.v. Eugène van Hoorn, secretaris

Cellostraat 43
5402 AA Uden

Bankrekening

NL24 RABO 0345 9009 44
t.n.v. Stichting GoedeDoelenWeek Uden
n

Kamer van Koophandel

752 657 02

n

RSIN

860 214 874