Datum collecte 2021 wordt nader bepaald

GoedeDoelenWeek 2020

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorbereidingen voor de GoedeDoelenWeek Uden. Tevens vindt u hier de informatie voor deelname aan de collecte (zoals ook huis-aan-huis verspreid).

Na afloop van de collecte vermelden wij hier opbrengst en verdeling over de deelnemende fondsen.

Startschot voor onze collecte over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Oprichting Stichting GoedeDoelenWeek Uden

Tot 2020 werd in Uden afzonderlijk gecollecteerd door de verschillende goede doelen.
De afgelopen jaren groeide de behoefte aan een alternatieve manier van collecteren.
Zowel voor bewoners als voor de fondsen waren er grote voordelen bij een gezamenlijke actie.

Het principe van gezamenlijk collecteren bestaat al ruim 15 jaar. Inmiddels zijn er veel plaatsen in Brabant, Gelderland en daarbuiten met een dergelijke opzet. Dit aantal groeit gestaag. In de directe omgeving is dit al het geval in Veghel, Volkel, Odiliapeel en omliggende dorpen.
In 2019 werd de Stichting GoedeDoelenWeek Uden opgericht met 17 deelnemende fondsen. Samen wordt besloten voor een 1e GoedeDoelenWeek Uden in 2020.

Voorbereidingen voor de GoedeDoelenWeek Uden 2020

Na de oprichting gingen de taakgroepen Logistiek & Materialen en Communicatie & PR aan de slag. Logo’s, spandoeken, banners, posters etc. werden bedacht en ontworpen. De 650 collectebussen werden in elkaar gezet. Brieven en invulformulieren werden opgesteld, gedrukt en in 16.500 enveloppen gestopt.

De taakgroep Collectanten & Wijkindeling stelde een lijst van vrijwilligers samen. Uden werd in kaart gebracht en verdeeld over wijken met elk een coördinator en een team van collectanten. De wijkcoördinatoren kregen al instructies over de nieuwe vorm van collecteren.

In de media en op de eigen website was volop aandacht voor de voortgang.
Door Thijmen van Loenen is een promotiefilm gemaakt. Op LED borden stonden de aankondigingen.
Men stond klaar voor de GoedeDoelenWeek Uden 2020.

Startbijeenkomst GoedeDoelenWeek Uden 9 maart 2020

Op 9 maart 2020 werd in 2 sessies de aftrap gedaan voor de GoedeDoelenWeek Uden.
Een grote groep van vrijwilligers en geïnteresseerden had zich verzameld in een versierde Kruisheren kapel. Voor een muur van collecte-emmers gaven de verschillende taakgroepen en het bestuur uitleg. Burgemeester Hellegers sprak bewonderende woorden uit.

Iedereen was er nu klaar voor. Maar het corona virus maakte uitstel en aanpassing van de GoedeDoelenWeek Collecte noodzakelijk.

Door Thijmen van Loenen is ook hier een film van gemaakt.

Bron foto’s: Gert de Goede.

GoedeDoelenWeek Uden 21 t/m 26 september 2020

Het uitstel van de GoedeDoelenWeek bracht de nodige aanpassingen mee. De informatie voor de bewoners is gewijzigd. Nieuwe brieven zijn gedrukt en opnieuw in enveloppen gestopt.

Ook de manier van collecteren is aangepast. Het huis-aan-huis ophalen van de donaties is nog niet mogelijk. Wij vragen de bewoners om de envelop met giften af te geven bij een van de 17 inleverpunten. Verdere gegevens hierover vindt u bij: 5. Collecte: instructies en documenten.

Online doneren via deze website is nu mogelijk en biedt een praktische en veilige manier van doneren.

U kunt de GoedeDoelenWeek Uden verder steunen met uw lege-flessen bon (in te leveren bij Jumbo Muziekplein en Jumbo de Laak) en met uw stem bij Rabo ClubSupport.

Collecte: instructies en documenten

Huis-aan-huis worden in Uden de instructies en formulieren bezorgd.
Mocht u deze niet hebben ontvangen dan vindt u hier de digitale versie.

De inleverpunten zijn te herkennen aan de poster en de GoedeDoelenWeek collectebus.

Digitale versie documenten

Doe mee en neem contact op!

Antwoorden op de meest voorkomende vragen vindt u op de 'Veelgestelde vragen' pagina.
Wilt u contact met ons opnemen dan kan dit via het formulier, per brief of e-mail.

Contactformulier

Click or drag a file to this area to upload.

Secretariaat

Stichting GoedeDoelenWeek Uden
t.a.v. Eugène van Hoorn, secretaris

Cellostraat 43
5402 AA Uden

Bankrekening

NL24 RABO 0345 9009 44
t.n.v. Stichting GoedeDoelenWeek Uden
n

Kamer van Koophandel

752 657 02

n

RSIN

860 214 874