Na een aantal heftige crisismaanden vanwege het coronavirus, begint de rust in de samenleving geleidelijk aan wat terug te keren.
Het “gewone leven” lijkt stap voor stap weer op gang te komen.
De risico’s van verspreiding van het virus zijn er echter nog steeds, en dus is het niet voor niets dat er nog steeds beperkende maatregelen gelden.

Vooral mensen in onze regio hebben een aantal bizarre en heftige weken achter de rug.
Hoewel wij hiervan geen signalen kregen, kunnen en mogen we niet uitsluiten dat het virus ook een aantal van onze vrijwilligers, in directe of indirecte zin, heeft geraakt.
Deze mensen en hun naasten wensen we veel sterkte toe.

De maatregelen om het corona virus onder controle te krijgen, hebben behoorlijk invloed gehad op de GoedeDoelenWeek van 2020.
In maart al moesten we het besluit nemen om de collecteweek af te zeggen. Inmiddels beraden we ons op mogelijkheden om de collecte in aangepaste vorm door te laten gaan in het najaar 2020.
Belangrijkste uitgangspunt bij onze afwegingen was, en is nog steeds, de gezondheid van u en onze vrijwilligers.

Binnenkort nemen we hierover een beslissing. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking.
Ook in Coronatijd geldt:
ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief!

Schrijf u in en ontvang enkele keren per jaar onze nieuwsbrief

U bent succesvol iongeschreven!