Datum collecte 2021 wordt nader bepaald

Organisatie

Doelstelling Stichting GDW Uden

De Stichting GoedeDoelenWeek Uden streeft ernaar om de deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks een gezamenlijke goededoelencollecte houdt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes.

De Stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat we de aangesloten goede doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.

Dagelijks bestuur Stichting GDW Uden

  • Voorzitter: Jan van den Boom
  • Secretaris: Eugène van Hoorn
  • Penningmeester: Ton van Summeren

Taakgroepen Stichting GDW Uden

  • Taakgroep Financiën & Administratie: Ineke van Osch
  • Taakgroep Communicatie & PR: Marianne van Schilt
  • Taakgroep Logistiek & Materialen: Trees van de Snepscheut 
  • Taakgroep Collectanten & Wijkindeling: Wilma van Kessel

Werkgroep Stichting GDW Uden

  • Werkgroep Sponsoring: Bestuursleden

Huishoudelijk reglement

Op te vragen bij de secretaris

Beloning

De Stichting GoedeDoelenWeek Uden draait uitsluitend op vrijwilligers.
Ook de bestuurders zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen financiële beloning.

 

Doe mee en neem contact op!

Antwoorden op de meest voorkomende vragen vindt u op de 'Veelgestelde vragen' pagina.
Wilt u contact met ons opnemen dan kan dit via het formulier, per brief of e-mail.

Contactformulier

Click or drag a file to this area to upload.

Secretariaat

Stichting GoedeDoelenWeek Uden
t.a.v. Eugène van Hoorn, secretaris

Cellostraat 43
5402 AA Uden

Bankrekening

NL24 RABO 0345 9009 44
t.n.v. Stichting GoedeDoelenWeek Uden
n

Kamer van Koophandel

752 657 02

n

RSIN

860 214 874