De opbrengst van de GoedeDoelenWeek is bekend! Dat wil zeggen: een tussenstand, want de definitieve opbrengst wordt later onthuld.

 Voor Uden en Volkel sluit de termijn voor het online doneren pas later, op zaterdag 2 oktober. In Uden zijn twee inleverpunten nog in bedrijf, namelijk de locaties Rabobank (Promenade 75) en woonzorgcentrum Sint Jan (Kerkstraat 8). “Op die manier geven we zo veel mogelijk Udenaren de kans om een bijdrage te leveren”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden. “Ideaal voor wie bijvoorbeeld net terug is van vakantie, of om een andere reden nog niet aan doneren is toegekomen.”

 In touw

Mieke Hommeles, coördinator van GoedeDoelenWeek Volkel, zag heel Volkel in touw en is heel tevreden, al is de opbrengst daar nog niet bekend gemaakt. “Het was een komen en gaan op de 17 inleverpunten verspreid door het hele dorp. En we zien dat er ook goed gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om digitaal te doneren.” De Collectieve Collecte Odiliapeel maakte via haar Facebook-pagina bekend € 9.590,06 opgehaald te hebben.

 Vrijwilligers

De goede doelen – dat zijn er voor Uden 17 in totaal – zijn voor het tweede jaar verenigd in één collecteweek. In Uden, Volkel en Odiliapeel tezamen komen meer dan 600 collectanten namelijk nog maar eens per jaar bij u aan de deur, namens 17 CBF-geregistreerde fondsen. Totaal zijn er meer dan 900 vrijwilligers actief om de collecteweken tot een succes te maken.

 Alsnog doneren? Graag!

Wie alsnog wil doneren, kan terecht op www.goededoelenweekuden.nl of bij een van de Udense inleverlocaties die tot en met zaterdag 2 oktober openblijven: Rabobank (Promenade 75) en woonzorgcentrum Sint Jan (Kerkstraat 8). Volkelaren kunnen geld overmaken op rekeningnummer NL31 RBRB 0200660756 (omschrijving: Goede Doelen Week Volkel).